Berlin Duvarı Neden Yapıldı / Neden ve Nasıl Yıkıldı?

Berlin Duvarı Alman Hükümeti tarafından 1961 yılında yapılmıştır. 1945 yılında sona eren II. Dünya Savaşı’nın ardından Almanlara kalan Rusya destekli Doğu Almanya ile Amerika destekli Batı Almanya arasına örülen Berlin Duvarı tam tamına 155 km uzunluğunda inşa edilmiştir.

Dünya Savaşının ardından Avrupa ve Amerika eksenli batı bloku, Rusya destekli doğu blokuna karşı bir soğuk savaş sürdürüyordu. Almanları birlikte durduran bu iki blok zamanla büyük bir güç savaşına girmeye başladı. I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Almanların sonraki dünya savaşına kadar nasıl bu kadar güçlendiği birçok teze konu olsa da gözden kaçırılan bir şey vardı. O da yine I. Dünya Savaşından Bolşevik İhtilali nedeniyle çekilen Rusya’nın 30 yılda nasıl olur da Almanları durdurabilecek askeri güce sahip olduğudur.

Tarih derin bir mevzu olduğu için konumuz olan Berlin Duvarına dönelim. Doğu Almanya ile Batı Almanyayı birbirinden ayıran ama Almanların gönlünü birbirinden ayıramayan, hatta 136 kişinin ölümüne neden olan bu duvar yıkılırken insanların nasıl sevindiğini televizyonlardan izlemişsinizdir.