Kategori: H

Hz. rüyada gören kimse, uzun ömürlü olur, işi kabul edilir ve çekinmeden hakkı söyler. Rüyada Hz. Ömer (R.A.)’le musafaha yaptığını görmek, dünya hayatında rahatlığa, dindarlığa, hoşgörülü olmaya ve koruyuculuğa delalet eder. Hz.…

H Rüya Tabirleri

Rüyada Hz. Muhammed (a,s.)’in görülmesi her türlü gam ve kederden kurtulacağınıza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında Hz. Peygamber (a.s.)’ı görmesi ve onunla sohbet etmesi; o kimsenin hak yolda ilerlediğine delalet…

H Rüya Tabirleri

Seyyid Süleyman: Efendimizin torunu Hüseyin (r.a.)’i görmek yaşıtları arasında seçilmeye, yardım ve saygı görmeye, mal ve rızka kavuşmaya, Onu görmek birçok evlilik yapmaya, bir haksızlığa uğramaya, memleketinden başka yerde ölmeye işaret eder. Bakınız: Ashab-ı…

H Rüya Tabirleri

Seyyid Süleyman:  Efendimizin torunu Hasan (r.a.)’ı görmek, saygın kimselerden hayır görmeye ve feraha kavuşmaya, çok kadın ve çocuğa, Onun iltifatına nail olmak mal ve rızka, saygıya, fakirleri ve kimsesizleri koruyup kollamaya işaret eder.…

H Rüya Tabirleri

Bir kimsenin rüyasında Hz. Harun veya Hz. Musa’yı görmesi, kendi elleriyle kötüleri öldüreceğine işaret eder. Savaş veya mücadele içindeki bir kimsenin bu rüyayı görmesi başarı elde etmesine delalet eder.  Önemli ve…

H Rüya Tabirleri

Rüyada Hz. Hamza’yı görmek, bir yakınınızın şehit haberini alacağınıza delalet eder. Bazı tabirciler, mağfiretlerinin kabulüne, hem maddi hem manevi anlamda ilerlemeye delalet eder, demişlerdir. Hz. Hamza kelimesinin rüya tabiri fark…

H Rüya Tabirleri

Rüyada Nebiler Nebisinin pak zevcelerinden Hazret-i Hafsa’yı görmek, hayırlı şeylere delalet eder. Bekâr bir adamın rüyada, Resul-i Ekrem (s.a.v.)’in zevcelerinden birini görmesi, dindar bir bayanla evleneceğine ve maişet sıkıntısı çekmeyeceğine işaret…

H Rüya Tabirleri

Rüyada Hz. Ali (R.A.)’yi gören kimse, ilim, bol rızık, şecaat ve takva sahibi olur. Hz. Ali (R.A.)’nin diri olduğunu gören kimseye, halk tarafından haset edilir. Emirleri yerine getirilir ve sünneti…

H Rüya Tabirleri

Yine Hazret-i Âdem’i görmek, hacca gitmeye, dost ve ahbaplarıyla bir araya gelmeye, bazen da neslinin çoğalmasına delâlet eder. Yine Hazret-i Âdem’i görmek, günaha, günahtan sonra tövbeye delâlet eder. Çünkü ilk…

H Rüya Tabirleri

İbn-i Sîrîn demiştir ki: Rüyasında hüzün ve teessür halinde olduğunu gören kimse, sevinç ve huzura kavuşur. Rüyada bir kimse tarafından rahatladığını gören onun yüzünden dert ve kedere düşer. Cabiru’l-Mağribî de şöyle…

H Rüya Tabirleri

Bir iş yahut meseleden dolayı kederlenmek sevince, Hüzün bazen hayatın herkes için geçerli olan kurallarına, zorluktan sonra gelecek kolaylığa, kederden sonra gelecek mutluluğa delalet eder. Yaklaşmakta olan sevinçleri, iyi olayları,…

H Rüya Tabirleri

Efendimizin torunu Hüseyin (r.a.)’i görmek akranı içinde seçilmeye, yardım, hürmet ve saygı görmeye, mal ve nimete ermeye, Onu görmek çok kadınla evlenmeye, bir haksızlığa uğramaya, gurbette ölmeye delalet eder. Hüseyin…

H Rüya Tabirleri

Bir kimsenin rüyasında bir tutukluya, bir hayvana hürriyetinin bağışlandığını görmesi; o kimsenin artık üzüntülerinden kurtulacağına huzur ve mutluluğa erişeceğine işaret eder. Bir dost uğruna hürriyetini kaybetmiş olan bir tutuklunun rüyasında…

H Rüya Tabirleri

Bakınız; Çiftcinsiyetli. Hünsa kelimesinin rüya tabiri fark etmiş olduğunuz üzere kısa ve öz anlatılmıştır. Ancak rüya tabirlerinde unutmamanız gereken en önemli özellik rüyanızda görmüş olduğunuz diğer nesne ve eylemlerin açıklamalarına…

H Rüya Tabirleri

Rüyada hünnap görmek, yararlı, onur ve saltanat sahibi, zor anlarında sabreden şahsiyetli ve saygıdeğer bir kişiye işaret eder. Bir başka rivayete göre de: Yine hünnap ağacı görmek, güleç yüzlü ve zeki bir kişiye…

H Rüya Tabirleri