Felsefe Nedir? (Felsefenin Tanımı)

By Ne Nedir?

En basit ifadeyle, felsefe nedir sorusunun cevabı bilgelik aşkı‘dır. Farklı olarak bilgi çalışması ve düşünmeyi düşünmek anlamlarına da sahiptir. Kapsam alanı bakımından felsefenin tanımı konusunda birçok yorum yapılmıştır. Bu yorumlardan en yaygın olarak kabul edilenleri;

Kişinin nasıl yaşaması gerektiği ile ilgili disiplin

Ampirik yöntemlerden ziyade mantıksal akıl yürütmeye dayalı gerçeklik

İnsanların akıl yürütmesi ile keşfedilebilecek varoluş, gerçeklik, bilgi ve iyiliğin nihai doğasının incelenmesi.

Varoluş ve bilgi ile etik hakkındaki soruların rasyonel araştırılması

Özellikle insanın doğası, davranış ve inançları hakkında bilgi ve hakikat arayışı

Temel ilkelere rasyonel ve eleştirel sorgulama

Dünyanın en genel ve soyut özelliklerinin ve üzerinde düşündüğümüz kategorilerin incelenmesi: zihin, madde, akıl, ispat, gerçek.

Dünyanın temel doğası, insan bilgisinin gerekçesi ve insan davranışının değerlendirilmesi hakkında dikkatli düşünce. Felsefi sorular (bilimlerin aksine) genellikle doğada temel ve soyuttur . Felsefe, öncelikle yansıma yoluyla yapılır ve deneye dayanma eğiliminde olmamakla birlikte, onu incelemek için kullanılan yöntemler , doğa bilimleri çalışmasında kullanılanlara benzer olabilir.

Felsefe bir düşünce biçimi olarak politikaya, sosyolojiye, matematiğe, bilime ve edebiyata katkısı muazzamdır. Hayat, evren ve her şeyin anlamı olarak algılayanlar olabilir ancak felsefe bundan daha çoğudur. Bazen de bundan daha kısmi olarak da özel bir çalışma alanı da olabilir.

Farklı konular üzerinde daha net düşünmeyi ve argümanları analiz etme yöntemlerini öğrenmenin bir yolunu sağlar. Felsefe o kadar büyük bir konudur ki, onu yönetilebilir ve mantıklı bölümlere nasıl ayıracağını bilmek zordur.

Felsefe türleri nelerdir?

Felsefenin çalışma alanı olarak farklı türleri olduğu gerçektir. Metafizik, Epistemoloji, Etik, Estetik, Mantık, Politik Felsefe, Din Felsefesi, Dil Felsefesi, Eğitim Felsefesi, Tarih Felsefesi, Bilim Felsefesi, Hukuk Felsefesi, Sosyoloji Felsefesi, Matematik Felsefesi, Etnoloji Felsefesi ve Psikoloji Felsefesi şeklinde türleri bulunmaktadır.

Bir bilim alanı olarak kesinlikle kabul edilemez. Ancak bilimin de araştırma alanı içerisine girdiği muhakkaktır.

En ünlü filozoflar kimlerdir?

 • Anaksimenes
 • Aristo
 • İbn-i Rüşd
 • Sir Francis Bacon
 • Berkeley
 • Cicero
 • Auguste Comte
 • Demokritos
 • Descartes
 • John Dewey
 • Sinoplu Diyojen
 • Emerson
 • Epiktetos
 • Epicurus
 • Erasmus
 • Gorgias
 • Hegel
 • Heidegger
 • Herakleitos
 • Thomas Hobbes
 • David Hume
 • Edmund Husserl
 • William James
 • Immanuel Kant
 • Soren Kierkegaard
 • Wilhem Leibniz
 • John Locke
 • Niccolo Machiavelli
 • Aurelius Marcus
 • Karl Marx
 • John Stuart Mill
 • Friedrich Nietzche
 • Parmenides
 • Platon
 • Protagoras
 • Jean-Jacques Rousseau
 • Bertrand Russel
 • Jean-Paul Sartre
 • Arthur Schopenhauer
 • Adam Smith
 • Socrates
 • Spinoza
 • Thales
 • Voltaire
 • Elea

Yorum yapın