Meme Kanseri Nedir? Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

By Sağlıklı Yaşam

Meme kanseri, cilt kanserinden sonra kadınlar arasında en sık görülen kanserdir. Ülkemizdeki sekiz kadından biri (kabaca% 12) yaşamı boyunca meme kanseri yaşama ihtimaline sahiptir. Ayrıca, akciğer kanserinden sonra kadınlarda kanser ölümünün ikinci önde gelen nedenidir. Cesaret verici bir şekilde, meme kanserinden ölüm oranı, belki de daha iyi tedavilerin yanı sıra, bu tür kanser için daha fazla farkındalık ve tarama nedeniyle son yıllarda bir miktar azalmıştır. Bu yazımızda sizlere meme kanseri nedir, nedenleri nelerdir, belirtileri nelerdir ve tedavisi nasıldır konularını anlatıyoruz.

Meme kanseri, meme dokusundaki hücreler değiştiğinde ve üremeye devam ettiğinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu anormal hücreler genellikle bir tümör oluşturmak üzere bir araya toplanır. Bu anormal hücreler memenin diğer kısımlarını istila ettiğinde veya vücudun diğer bölgelerine yayıldığında, kan dolaşımını veya lenfatik sistemi etkiler. Vücudun içinde oynayan damarlar yoluyla yayıldığı zaman, tümör kanserli olarak kabul edilir.

Meme kanseri genellikle memenin süt üreten bezlerinde veya sütü lobüllerden meme ucuna taşıyan tüp şeklindeki kanallarda başlar. Daha az sıklıkla, kanser memenin yağlı ve lifli bağ dokusunda başlar.

Yeni meme kanseri vakaları kadınlarda erkeklere göre yaklaşık 100 kat daha yaygındır, ancak unutulmamalıdır ki erkekler de meme kanseri olabilir. Erkek meme kanseri nadirdir, ancak meme dokusu olan herkeste meme kanseri yaşanabilir.

Meme kanserinin nedenleri nelerdir?

Meme kanseri, meme kanseri hücrelerinin DNA’sındaki genetik bir mutasyondan kaynaklanır. Bu hasarın nasıl veya neden gerçekleştiği tam olarak anlaşılmamıştır. Bazı mutasyonlar zamanla rastgele gelişebilir, bazıları ise kalıtımsal olarak alınabilir veya çevresel risklerin veya yaşam tarzı faktörlerinin bir sonucu olabilir.

Çoğu meme kanseri 50 yaş üstü kadınlarda teşhis edilir, ancak bazı kadınların neden meme kanseri olduğu ve diğerlerinin neden olmadığı açık değildir.

Bazı meme kanseri riskleri önlenebilir olabilir. Elbette, riskinizi etkileyebilecek her değişkeni kontrol edemezsiniz. Meme kanseri risk faktörlerini bilmek önemlidir.

Yaş ve cinsiyet: Eğer bir kadınsanız ve yaşlanıyorsanız, meme kanseri riski taşıyor olabilirsiniz. Risk 40 yaşından sonra tırmanmaya başlar ve 70 yaşlarındaki kadınlar için en yüksektir.

Aile öyküsü: Meme kanserinin ailenizde olması hastalığa yakalanma riskinizi artırır. Bir kadının meme kanseri riski, meme kanseri olan bir anne, kız kardeşi veya kızı varsa ve meme kanseri olan iki veya daha fazla birinci derece akrabası varsa neredeyse iki katına çıkar.
Meme kanseri gen mutasyonu: Tüm meme kanserlerinin% 10’una kadarının kalıtsal olduğu düşünülmektedir ve bu vakaların çoğu bir veya daha fazla gendeki, özellikle BRCA1 veya BRCA2 genlerindeki kusurlardan kaynaklanmaktadır.
Meme değişiklikleri ve koşulları. Sıkı göğüsleri olan veya kişisel meme öyküsü olan, daha önce meme kanseri olan veya bazı kanserli olmayan meme rahatsızlıkları olan kadınlar, bu koşullara sahip olmayan kadınlardan daha fazla meme kanseri geliştirme riski altındadır
Irk / etnisite: Beyaz kadınların meme kanseri geliştirme olasılığı Asyalı, İspanyol ve Afrikalı kadınlardan biraz daha fazladır. Ancak, Afro Amerikalı kadınların daha genç yaşta daha agresif meme kanseri geliştirme olasılığı yüksektir ve hem Afro Amerikalı hem de İspanyol kadınların meme kanserinden ölme olasılığı beyaz kadınlardan daha fazladır. Bu Türk kadınları için sevindirici bir istatistiktir.
Hormonlar: Adet dönemleri erken başlayan ve geç menopoz (55 yaşından sonra) olan kadınlarda meme kanseri riski daha yüksektir. Bilim adamları, kadınlarda östrojen hormonuna daha uzun süre maruz kalmalarının bir faktör olabileceğini düşünmektedir, çünkü östrojen, meme hücrelerinin büyümesini destekler. Aynı şekilde, menopozdan sonra hormon tedavisinin kullanılması meme kanseri riskini arttırıyor gibi görünmektedir.
Kilolu olma: Menopozdan sonra aşırı kilolu veya obez olan kadınların meme kanseri olma olasılığı daha yüksektir. Menopozdan sonra yağ hücrelerinin ürettiği yüksek östrojen seviyeleri nedeniyle olabilir. Fazla kilolu olmak aynı zamanda meme kanseri riskini etkileyebilecek kandaki insülin seviyelerini de arttırır.
Alkol tüketimi: Araştırmalar, günde iki veya daha fazla alkollü içki içen kadınların meme kanseri geliştirmek için, içmeyenlere göre 1/2 kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Risk daha fazla alkol alımı ile artar ve alkolün diğer kanser riskini de arttırdığı bilinmektedir. Bu nedenle, tüm uzmanlar kadınların günde bir veya yarım kadeh içmelerini tavsiye eder.
Radyasyona maruz kalma: Bir kadının çocuk veya genç bir yetişkin olarak başka bir hastalık için göğüs radyasyonu geçirmesi durumunda, meme kanseri gelişme riski normalden daha yüksek olabilir.
Hamilelik tarihi: Çocuğunuz olmaması veya 30 yaşından sonra ilk çocuğunun olması meme kanseri riskinizi artırabilir.
Bilim adamları, eğer varsa meme kanseri gelişiminde nasıl bir rol oynayabileceklerini belirlemek için bir dizi başka faktör üzerinde çalışıyorlar. Örneğin sigara kullanımının, diyet yağının veya belirli kimyasal maddelere çevresel maruz kalma durumunun meme kanseri riskini artırıp artırmadığından emin olmak için yeterli kanıt yoktur, çünkü bugüne kadarki çalışma sonuçları karışıktır.

Meme kanseri belirtileri

Meme kanseri belirtileri kişiden kişiye göre değişir. Göğüslerinizin normalde neye benzediğini ve nasıl hissettiğini bilmek, olası belirti ve semptomları tanımanıza yardımcı olabilir.

Meme kanseri nasıl bir duygudur biliyor musunuz? Sıra dışı bir şey hissetmeden meme kanseri olabilirsiniz. Ancak, kalınlaşan bir meme dokusu alanı, göğsünüzdeki bir topaklanma (genellikle ağrısız, ancak her zaman değil) veya genişlemiş bir koltuk altı lenf nodu bulursanız doktorunuza görünün.

Meme Kanseri Tedavisi Nasıl Olmaktadır?

Meme kanseri tedavisi, kanser türüne, evresine, hormonlara duyarlılığına, hastanın yaşına ve sağlığına ve diğer faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde farklılık gösterir. Erkekler ve kadınlar için yapılan tedaviler benzerdir.

Cerrahi ve radyasyon tedavisi, meme kanseri tedavisinin temelini oluşturur. Bunlar “yerel tedaviler” olarak bilinir, çünkü tüm vücudu etkilemeden tümörü hedef alırlar.

Bir lumpektomi olarak adlandırılan meme koruyucu bir ameliyatla, memenin yalnızca kanser içeren kısmı kaldırılır. Bir mastektomi, tüm memenin ve muhtemelen etrafındaki dokuların bir kısmının çıkarılmasını içerir. Lenf bezleri, meme kanseri ameliyatının bir parçası olarak veya ayrı bir ameliyatla çıkarılabilir.

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek ve tümörleri küçültmek için yüksek enerjili dalgalar kullanır. Meme kanseri ameliyatı geçirmiş veya kanseri vücudun diğer bölgelerine yayılmış olan hastalar için tavsiye edilebilir.

Kanser öldürücü kemoterapi ilaçları damar içine verilir veya ağız yoluyla alınır. Kemoterapi ameliyattan önce veya sonra verilebilir. Ayrıca ileri kanser vakalarının tedavisinde de kullanılmaktadır. Bu ilaçlar kan dolaşımından geçtiği için ağız yaraları, saç dökülmesi, bulantı, kusma ve ishal gibi önemli yan etkileri olabilir.

Bazı meme kanserleri, vücutta üretilen hormonlara duyarlıdır. Hormon tedavisi, vücudun östrojen seviyelerini düşürebilir veya hormonların kanser hücrelerine bağlanmasını durdurabilir.

Tedavi sonuçları kanser aşamasına, hastanın tedaviye yanıtına ve diğer faktörlere bağlı olabilir.

Yorum yapın